โปรโมชั่น

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 68

Promotion

ระยะเวลาการจอง: 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ม.ค – 29 พ.ย. 67 (ยกเว้น 24 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67)

ราคาเริ่มต้น 3,450.- บาท/ห้อง/คืน
*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 3,250 บาท ต่อคืน

(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

Samed Chill & Easy

(Weekday/Weekend)

ระยะเวลาจอง : วันนี้ – 30 เม.ย. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : วันนี้ – 30 เม.ย. 67

เริ่มต้น : 3,750.- บาทสุทธิ / คืน

ราคารวมอาหารเช้า

Basic & Rest

Promotion

ระยะเวลาจอง : วันนี้ – 31 ต.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : วันนี้ – 31 ต.ค. 67

เริ่มต้น : 4,300.- บาทสุทธิ / คืน

Include Breakfast, Shuttle Boat, Car Parking